Number: EH 2015 3.2-4/83-EH
Summa kroonides: 156 466.00
Summa eurodes: 10 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Vestibüüli lae ja sellega piirneva kõrvalruumi lae avariilise osa restaureerimiseks.
Mälestis:

15477 Lihula mõisa peahoone