Number: PÜP 2005 036
Summa kroonides: 35 146.00
Summa eurodes: 2 246.24
Lepingu sõlmimise kuupäev: 31.05.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.07.2005
Toetuse sihtotstarve: uuringud ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Mälestis:

20864 Kuressaare Nikolai kirik