Number: EH 2015 3.2-4/85-EH
Summa kroonides: 78 233.00
Summa eurodes: 5 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Ajutise avariikatuse ehitamiseks.
Mälestis:

15486 Lihula mõisa tuuleveski