Number: EH 2015 3.2-4/86-EH
Summa kroonides: 78 233.00
Summa eurodes: 5 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 30.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Konserveerimiseks. Jätkutööd.
Mälestis:

15449 Virtsu linnuse varemed