Number: EH 2015 3.2-4/8-EH
Summa kroonides: 156 466.00
Summa eurodes: 10 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Avariilise katuse ja paemüüritise restaureerimiseks.
Mälestis:

16051 Vasta mõisa sepikoda