Number: EH 2015 3.2-4/14-EH
Summa kroonides: 17 211.26
Summa eurodes: 1 100.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimise põhiprojekti tellimiseks.
Mälestis:

16099 Vao mõisa sepikoda