Number: EH 2015 3.2-4/10-EH
Summa kroonides: 28 163.88
Summa eurodes: 1 800.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Katuse avarii-remonttöödeks.
Mälestis:

15868 Võhmuta mõisa peahoone