Number: PÜP 2005 032
Summa kroonides: 99 658.00
Summa eurodes: 6 369.31
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.05.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 31.05.2005
Toetuse sihtotstarve: katuse restaureerimine (I etapp)
Mälestis:

27278 Jaani kirik