Number: EH 2015 3.2-4/35-EH
Summa kroonides: 31 293.20
Summa eurodes: 2 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.04.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Laastukatuse paigaldamiseks.
Mälestis:

23865 Süvahavva vesiveski