Number: PÜP 2005 031
Summa kroonides: 200 000.00
Summa eurodes: 12 782.33
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.05.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.10.2005
Toetuse sihtotstarve: katuse restaureerimine
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel