Number: EH 2015 3.2-4/38-EH
Summa kroonides: 62 586.40
Summa eurodes: 4 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.04.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti tellimiseks.
Mälestis:

23855 Kiidjärve vesiveski