Number: EH 2015 3.2-4/54-EH
Summa kroonides: 15 646.60
Summa eurodes: 1 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 23.04.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti tellimiseks.
Mälestis:

16849 Tori vallamaja arestikamber