Number: EH 2015 3.2-4/71-EH
Summa kroonides: 93 879.60
Summa eurodes: 6 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Tiibhoone restaureerimiseks. Jätkutööd.
Mälestis:

27476 Vessiku talu tuulik