Number: KUNST 2004 30
Summa kroonides: 28 337.00
Summa eurodes: 1 811.06
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.12.2001
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.06.2002
Toetuse sihtotstarve: Konserveerimistööd
Mälestis:

6172 Altar, Lüübeki koolk., 16.saj. I pool (puit, polükroomia)