Number: PÜP 2005 022
Summa kroonides: 1 287 737.00
Summa eurodes: 82 301.40
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.04.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 10.04.2006
Toetuse sihtotstarve: katuse restaureerimistööd
Mälestis:

14595 Paistu kirik, 13.-19. saj