Number: KUNST 2006 1
Summa kroonides: 22 540.00
Summa eurodes: 1 440.57
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.02.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.09.2006
Toetuse sihtotstarve: Konserveerimistööd
Mälestis:

6177 Ludwich Tolli vapp-epitaaf, 1693.saj. (puit, polükroomia)