Number: KUNST 2007 3/2007
Summa kroonides: 14 900.00
Summa eurodes: 952.28
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.03.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.06.2007
Toetuse sihtotstarve: Konserveerimistööd
Mälestis:

5949 Skulptuur "Kolgata grupp", 1731 (puit, polükroomia)