Number: KUNST 2008 9-2.1-08
Summa kroonides: 64 000.00
Summa eurodes: 4 090.35
Lepingu sõlmimise kuupäev: 12.03.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 10.11.2008
Toetuse sihtotstarve: Altari figuuride ja altariseina konserveerimistööd
Mälestis:

28505 Altarisein, barokk, 17. saj lõpp või 18. saj algus (puit, polükroomia)