Number: PÜP KUNST 2011 2011/PÜP-11
Summa kroonides: 26 833.92
Summa eurodes: 1 715.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.05.2011
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.09.2011
Toetuse sihtotstarve: Palvela sisustuse mardikatõrje
Mälestis:

21652 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema", 19/20.saj. (metall)

21653 Ikoon "Nikolai Imetegija", 19.saj. II pool (tempera, puit)

21654 Ikoon "Kristus Kõigevalitseja", 19/20.saj. (tempera, puit)

21655 Ikoon "Maarja kuulutus kolme pühakuga", 19/20.saj. (tempera, puit)

21656 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", 20. saj I pool (segatehnika, puit)

21657 Ikoon "Smolenski Jumalaema", 20.saj. I pool (tempera, puit, metall)

21658 Ikoon "Jumalaema Kristuse tähisega", 19/20.saj. (tempera, puit)

21659 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 20.saj. I pool (tempera, puit)

21660 Ikoon "Maarja kuulutus", 20.saj. I pool (segatehnika, puit)

21661 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus", 19.saj. II pool (tempera, puit)

21662 Ikoon "Tihvini Jumalaema", 19/20.saj. (tempera, puit)

21663 Ikoon "Kristuse sündimine", 20.saj. I pool (segatehnika, puit)

21664 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema", 20.saj. I pool (tempera, puit)

21665 Ikoon "Nikolai Imetegija kaheteistkümne elustseeni ja nelja pühakuga", 19/20.saj. (tempera, puit)

21666 Ikoon "Prohvet Eelija", 19.saj. II pool(?) (tempera, puit)

21667 Ikoon "Ülestõusmine Põrguhauda laskumisega", M.Solntsev, 20.saj. II pool (segatehnika, puit)

21668 Ikoon "Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema nelja pühaku ja nelja evangelistiga", 19.saj. II pool (tempera, puit)

21669 Ikoon "Kaasani Jumalaema nelja pühakuga", 19.saj. II pool (tempera, puit)

21670 Ikoon "Püha Vaimu väljavalamine", 20. saj I pool (segatehnika, puit)

21671 Ikoon "Kristuse ristmine", 20.saj. I pool (segatehnika, puit)

21672 Ikoon "Issandamuutmine", M.Solntsev, 20.saj. II pool (segatehnika, puit)

21673 Ikoon "Jumalaema uinumine", M.Solntsev, 20.saj. II pool (segatehnika, puit)

21674 Ikoon "Sissesõit Jeruusalemma", M.Solntsev, 20.saj. II pool (segatehnika, puit)

21675 Ikoon "Risti ülendamine", 19/20.saj. (tempera, puit)

21676 Ikoon "Ristija Johannese pea maharaiumine", 19/20.saj. (tempera, puit)

21677 Ikoon "Kristuse ristimine", M.Solntsev, 20.saj. II pool (segatehnika, puit)

21678 Ikoon "Kristuse templisse toomine", M.Solntsev, 20.saj. II pool (segatehnika, puit)

21679 Ikoon "Maarja kuulutus", 19/20.saj. (tempera, puit)

21680 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus", M.Solntsev, 20.saj. II pool (tempera, puit)

21681 Ikoon "Kristuse sündimine", M.Solntsev, 20.saj. II pool (segatehnika, puit)

21682 Rist, M.Solntsev, 20.saj. I pool (segatehnika, puit)

21683 Rist, 20.saj. II pool (segatehnika, puit)

21684 Rist, 19.saj. II pool (metall)

21685 Rist, 19/20. saj. (tempera, puit)

21686 Rist, 20.saj. I pool (metall)

21687 Rist, 20.saj. I pool (metall)

21688 Rist, 19/20.saj. (metall)