Number: PÜP KUNST 2012 2012/PÜP-3
Summa kroonides: 6 211.70
Summa eurodes: 397.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.02.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 26.02.2012
Toetuse sihtotstarve: Kiriku altari pühitsemiseks vajaminevate esemete restauratsioon ja paigaldus
Mälestis:

23536 Kuriste õigeusu kirik