Number: EH 2015 3.2-4/60-EH
Summa kroonides: 78 233.00
Summa eurodes: 5 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 31.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Müüride konserveerimiseks.
Mälestis:

7207 Luunja mõisa viinaköök, 19. saj