Number: EH 2015 3.2-4/91-EH
Summa kroonides: 46 939.80
Summa eurodes: 3 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 31.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti tellimiseks.
Mälestis:

23338 Elamu Valgas Sepa t 10