Number: EH 2015 3.2-4/22-EH
Summa kroonides: 26 599.22
Summa eurodes: 1 700.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Arhitektuurse põhiprojekti tellimiseks.
Mälestis:

14528 Polli mõisa viinaait, 19. saj