Number: PÜP 2009 05
Summa kroonides: 399 766.00
Summa eurodes: 25 549.70
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.02.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 10.04.2009
Toetuse sihtotstarve: pikihoone lõunakülje lae ja katuse restaureerimistööd
Mälestis:

21529 Harju-Jaani kirik