Number: PÜP 2005 011
Summa kroonides: 21 175.00
Summa eurodes: 1 353.33
Lepingu sõlmimise kuupäev: 14.03.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.04.2005
Toetuse sihtotstarve: muinsuskaitse eritingimuste ja ikonostaaži esise trepistiku skemaatilise joonise koostamine
Mälestis:

6949 Tartu Uspenski õigeusu kirik 1776.-1783. a