Number: EH 2015 3.2-4/28-EH
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 8 961.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Tartu tn 15a hoone esmasteks katuse avariitöödeks ja uue katusekatte paigaldamiseks.
Mälestis:

27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala