Number: PÜP 2005 009
Summa kroonides: 26 446.00
Summa eurodes: 1 690.21
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.03.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.03.2005
Toetuse sihtotstarve: pikihoone katuse restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

14595 Paistu kirik, 13.-19. saj