Number: PÜP 2015 42
Summa kroonides: 59 457.08
Summa eurodes: 3 800.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 14.10.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Suure-Jaani kiriku projektdokumentatsiooni (sh mõõdistamine, mk eritingimused ja põhiprojekt kiriku katuste, pööninguvahelagede, fassaadide restaureerimiseks ja piksekaitse paigaldamiseks) koostamine.
Mälestis:

14660 Suure-Jaani õigeusu kirik, 1906.-1908. a