Number: PÜP 2005 008
Summa kroonides: 1 188 969.00
Summa eurodes: 75 988.97
Lepingu sõlmimise kuupäev: 04.03.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.05.2006
Toetuse sihtotstarve: käärkambri ja 8 tornikiivri restaureerimine
Mälestis:

23980 Kursi kirik