Number: PÜP 2005 007
Summa kroonides: 200 000.00
Summa eurodes: 12 782.33
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.03.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2005
Toetuse sihtotstarve: avarii-konserveerimine
Mälestis:

2651 Naissaare kirik