Number: PÜP 2004 06
Summa kroonides: 1 174 711.00
Summa eurodes: 75 077.72
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.03.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2004
Toetuse sihtotstarve: pikihoone ja lõunaeeskoja katuste restaureerimine
Mälestis:

20824 Kihelkonna kirik