Number: Eh 2002 R 07 02
Summa kroonides: 1 416.00
Summa eurodes: 90.50
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.10.2002
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Peahoone välisukse tööjooniste koostamine.
Mälestis:

14987 Kabala mõisa peahoone