Number: Eh 2002 1202
Summa kroonides: 288 239.00
Summa eurodes: 18 421.83
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.07.2002
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Linnuse kirdetorni konserveerimine, I etapp.
Mälestis:

14081 Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14.-16. saj