Number: Eh 2002 69-02
Summa kroonides: 50 000.00
Summa eurodes: 3 195.58
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.06.2002
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Viljandi Pauluse kiriku liiteplekid, neelud, harjatala.
Mälestis:

14720 Viljandi Pauluse kirik, 1866. a