Number: PÜP 2016 01
Summa kroonides: 2 833 458.44
Summa eurodes: 181 091.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.02.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Tartu Uspenski kiriku katuste restaureerimise III etapp (külglöövid)
Mälestis:

6949 Tartu Uspenski õigeusu kirik 1776.-1783. a