Number: PÜP 2016 02
Summa kroonides: 594 570.80
Summa eurodes: 38 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.02.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Kiriku katuste restaureerimise III etapp (nelitis ja nurgatornid)
Mälestis:

16851 Pootsi-Kõpu õigeusu kirik