Number: PÜP 2016 07
Summa kroonides: 5 476.31
Summa eurodes: 350.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.02.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Setumaa õigeusu kirikute voldiku väljaandmine
Mälestis:

23874 Saatse õigeusu kirik

23875 Värska õigeusu kirik