Number: PÜP 2016 08
Summa kroonides: 6 258.64
Summa eurodes: 400.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.02.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Priipalu kiriku juurde infotahvli paigaldamine