Number: PÜP 2016 12
Summa kroonides: 312 431.31
Summa eurodes: 19 968.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 29.02.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Kiriku idaviilu restaureerimine (II etapp)
Mälestis:

20797 Kaarma kirik