Number: PÜP 2016 23
Summa kroonides: 93 879.60
Summa eurodes: 6 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.03.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Katuse ja sadeveesüsteemi avarii-remont
Mälestis:

24071 Äksi kirik