Number: PÜP 2016 13
Summa kroonides: 69 283.14
Summa eurodes: 4 428.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.03.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Torni fassaadi restaureerimine (II etapp)
Mälestis:

27278 Jaani kirik