Number: PÜP 2016 20
Summa kroonides: 78 233.00
Summa eurodes: 5 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.03.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Katuste restaureerimine (I etapp - eeskoja katus)
Mälestis:

24091 Torma kirik