Number: PÜP 2016 27
Summa kroonides: 6 258.64
Summa eurodes: 400.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.03.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Ilumäe kabeli infotahvli paigaldamine
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel