Number: PÜP 2004 24
Summa kroonides: 8 968.00
Summa eurodes: 573.16
Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.07.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 05.08.2004
Toetuse sihtotstarve: vertikaalplaneeringu ja sajuvete suunamise abimeetmete projekti koostamine
Mälestis:

21045 Püha kirik