Number: PÜP 2016 29
Summa kroonides: 5 476.31
Summa eurodes: 350.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.03.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Kirikusse LED-lampide soetamine ja paigaldamine
Mälestis:

7182 Kambja kirik, 14.-19. saj