Number: PÜP 2016 30
Summa kroonides: 62 210.88
Summa eurodes: 3 976.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.03.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Kiriku torni restaureerimise projektdokumentatsiooni koostamine
Mälestis:

15474 Lihula kirik