Number: PÜP 2016 33
Summa kroonides: 17 399.02
Summa eurodes: 1 112.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.03.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Käärkambri katuse (korsten) remont
Mälestis:

2904 Nissi kirik, 1873. a