Number: PÜP 2016 26
Summa kroonides: 52 807.28
Summa eurodes: 3 375.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.03.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Kiriku torni projektdokumentatsiooni koostamine
Mälestis:

2792 Kose kirik, 14.-19. saj