Number: PÜP KUNST 2016 3.2-4/6
Summa kroonides: 13 017.97
Summa eurodes: 832.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.04.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: ikooni konserveerimine
Mälestis:

787 Ikoon "Sakarja ja Taavet", 18/19. saj. (tempera, puit)