Number: PÜP KUNST 2016 3.2-4/8
Summa kroonides: 18 775.92
Summa eurodes: 1 200.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.04.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: ikooni konserveerimine
Mälestis:

832 Ikoon "Prohvet Saamuel", 17. saj. lõpp, 19. saj. ülemaaling (tempera, puit)